Referencje

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Bydgoszczy, przy ul. Jasinieckiej (2010)

Firma OPTAL Developer

Usługi geodezyjne przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego (2009) i ul. Gdańskiej (2011)

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI

Pomiar odkształceń i osiadań budynku w Bydgoszczy przy ul. Waleniowej (2011)
Odszukanie znaków granicznych na terenie Bydgoszczy (2010-2011)

Firma EUROINWEST CDI Sp. z o.o.

Wykonanie map do celów projektowych dla obiektów na terenie Bydgoszczy oraz w Mogilnie i Koronowie (2011)

Zespół Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Prace geodezyjne polegające na odszukaniu znaków granicznych nieruchomości, inwentaryzacji sieci i infrastruktury technicznej (2011)