Oferta - Usługi Geodezyjne dla Firm

Dysponujemy różnorodnym portfelem usług geodezyjnych z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Specjalizujemy się w pracach dla biur projektowych, firm budowlanych, a także tych z branży energetycznej

Wykonujemy:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • sporządzanie map do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej
 • przekroje i profile oraz numeryczny model terenu
 • inwentaryzacja obiektów i urządzeń naziemnych i podziemnych
 • mapy dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego
Prace z zakresu geodezji przemysłowej
 • tyczenie i geodezyjna obsługa budowy
 • tyczenie i geodezyjna obsługa tras i autostrad
 • tyczenie i pomiary kontrolne torów suwnicowych
 • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych, kominów, masztów
 • wyznaczanie objętości mas ziemnych
Badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacja granic
 • badania ksiąg wieczystych
 • modernizacja ewidencji gruntów
Pozostałe prace geodezyjne
 • transformacje pomiędzy układami
 • wektoryzacja map
 • opracowanie podziałów w celu nabycia nieruchomości leżących w pasach autostrady/drogi na rzecz Skarbu Państwa